پرسش‌های متداول


نحوه تمدید سنوات و روال آن به چه صورت است؟

باید فرم‌های درخواست دانشجویی در لینک و فرم سنوات در لینک پر شود. همانطور که در لینک‌ها دیده می‌شود امضای مدیر گروه لازم است برای اخذ امضای مدیر گروه باید فرم پر شه حاوی تصویر امضای دانشجو به مدیر گروه مربوطه ایمیل شود. ایمیل مداریان گروه دانشکده در لینک موجود است.

برای کارهای آموزشی از کدام بخش باید شروع کنیم؟

ابتدا باید درخواست خودتان را که در حیطه آموزش دانشکده هست را در فرم درخواست دانشجویی در لینک  بنویسید و عکس امضای‌تان را نیز در فایل قرار دهید سپس فرم را به مدیر گروه ایمیل نمایید. آدرس ایمیل مدیران گروه دانشکده در لینک موجود است. 

برای انجام دفاع به صورت مجازی باید تنظیمات مربوط به محیط ادوبی کانکت را از کدام لینک دریافت کنم؟

برای راه‌اندازی روم دفاع در محیط ادوبی کانکت می‌توانید از راهنمایی‌های این لینک استفاده کنید. دقت نمایید در زمان دفاع باید وب‌کم دانشجو روشن و در حالت Share باشد تا کارشناسان پژوهش حاضر در جلسه امکان دیدن تصویر وب کم را داشته باشند.  

فرم‌های فرآیند اداری دانشکده در کجا قابل داونلود است و باید چطور تکمیل شود؟ 

فرم‌ها به تفکیک آموزشی و پژوهشی در لینک‌های فرم‌های آموزش و فرم‌های پژوهش قرار دارد. فرم‌های پرکاربرد هم در لینک قرار داده شده است. کافی است فایل Word فرم را پر کرده و عکس امضای‌تان را در آن قرار دهید. برای قرار دادن عکس (تصویر) امضا‌ی‌تان،‌ باید باید از امضا عکس کرفته شده و آن تصویر در بخش امضای دانشجو قرار داده شود. معمولا فرم‌ها تایید مدیر گروه را لازم دارند که باید برای مدیر گروه ایمیل شود. شناسه ایمیل مدیران گروه در لینک موجود است.

برای انجام کارهای دفاع چه فرم‌هایی را باید پر کنم و روال انجام کارها به چه صورت است؟

روال انجام کارها در لینک1 و لینک2 توضیح داده شده و فرم‌های نام برده شده را می توانید از لینک داونلود نمایید. 

کلید واژه ها: دفاع روال اداری