روال‌های جدید ‏فرآیند اداری دانشکده

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۴ کد : ۱۳۱۳۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۹۴
جهت کاهش نیاز به مراجعه حضوری دانشجویان برای انجام فرآیندهای اداری جدول ذیل روندهای مربوطه را توضیح می‌دهد.

روال جدید فرآیندهای الکترونیکی دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

لازم بذکر است امکان ارسال پیام به ریاست، معاون دانشکده، مدیران گروه و کارشناسان مربوطه با امکان انتخاب گیرنده پیام در صفحه «تماس با ما» وجود دارد. فرم‌های پرکاربرد در صفحه «دسترسی سریع» قرار گرفته است و امکان دریافت فرم‌ها به تفکیک در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی وجود دارد. توصیه می‌شود تصویر امضا در فرم‌های متقاضی قرار داده شود.  لازم به ذکر است زمان‌های حضور کارشناسان و شماره تماس و ایمیل دانشکده در لینک قرار دارد.
 

عملیات

فرآیند اداری

تمدید سنوات

 1. پرکردن فرم سنوات تحصیلی توسط دانشجو و دریافت امضای استاد راهنما
 2. ارسال فرم به مدیر گروه توسط دانشجو
 3. ارسال فرم تاییدشده توسط مدیر گروه به کارشناس پژوهش
 4. پرینت و ارسال فرم تاییدشده توسط کارشناس پژوهش به ریاست دانشکده جهت دریافت امضا و سپس تحویل دادن آن به مدیر آموزش برای بایگانی در پرونده دانشجو

معرفی نامه کارآموزی

 1. پرکردن فرم کارآموزی توسط دانشجو و دریافت امضای استاد راهنما
 2. ارسال فرم به مسئول کارآموزی دانشکده (خانم سمیعی) توسط دانشجو
 3. چک کردن ثبت نام دانشجو و ارسال فرم تاییدشده به مدیر گروه توسط مسئول کارآموزی
 4. ارسال فرم تاییدشده به مسئول کارآموزی دانشکده توسط مدیر گروه
 5. صدور معرفی نامه توسط مسئول کارآموزی دانشکده و ارسال آن روی سیستم چارگون برای دریافت امضای ریاست دانشکده

انصراف از مقاله کارشناسی ارشد

 1. پرکردن فرم انصراف از مقاله توسط دانشجو و دریافت امضای استاد راهنما و مدیر گروه
 2. ارسال فرم به کارشناس پژوهش توسط دانشجو یا مدیر گروه به کارشناس پژوهش

فرم تعیین زمان دفاع و داوران و شیوه برگزاری دفاع کارشناسی ارشد

 1. پرکردن فرم‌های زمان دفاع (ارشد دکتری) و شیوه حضور توسط دانشجو و دریافت امضای استاد راهنما و مدیر گروه
 2. ارسال فرمهای تاییدشده به مدیر گروه توسط دانشجو
 3. ارسال فرم به کارشناس پژوهش توسط مدیر گروه