اخبار

ارسال ایمیل و تماس تلفنی به مدیران و کارشناسان دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

در لینک «تماس با ما» سایت دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر شماره تماس داخلی بخش‌های مختلف دانشکده و امکان ارسال پیام به ایمیل تمامی مدیران و کارشناسان دانشکده امکان پذیر است.

ادامه مطلب