مهندسی برق - الکترونیک

 

نام دانشجو: وحید توتونچی ورنوسفادرانی

عنوان: طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز در باند x با عدد نویز 1.18 db و بهره بالا

روز: یکشنبه

تاریخ: ۲۸/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: سمانه موسوی

عنوان: پیاده سازی سخت افزاری انکدر و دیکدر BCH با طول بلند با مصرف توان و مساحت کم

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۰۰


 

نام دانشجو: هادی ابراهیمی زاده

عنوان: -

روز: شنبه

تاریخ: ۱۵/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۵:۳۰


 

نام دانشجو: عمران سلامت

عنوان: -

روز: چهارشنبه

تاریخ: ۰۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۱۶:۰۰


 

نام دانشجو: حسین ایمان پور یوسفلو

عنوان: -

روز: دوشنبه

تاریخ: ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬

ساعت: ۰۸:۰۰