طرح درس

 

روز، تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه:

روز: پنج شنبه

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵

‌ساعت: ۱۳:۱۵

طرح درس ها بر اساس نام رشته و گرایش تحصیلی، نام و نام خانوادگی استاد، نام درس
(مرتب شده بر اساس نام رشته و گرایش، نام خانوادگی و نام استاد، نام درس)

ردیف رشته گرایش نام خانوادگی استاد نام استاد نام درس طرح درس
۱ مهندسی برق الکترونیک ترک زاده پویا طراحی مدارهای مجتمع خطی ۱ ( CMOS ) دانلود
۲ مهندسی برق الکترونیک ترک زاده پویا طراحی مدارهای مجتمع خطی ۲ ( CMOS ) دانلود
۳ مهندسی برق الکترونیک چهاردوری محمد طراحی مدارهای مجتمع خطی ۱ ( CMOS ) دانلود
۴ مهندسی برق الکترونیک چهاردوری محمد مدارهای مجتمع خیلی فشرده ( VLSI ) دانلود
۵ مهندسی برق الکترونیک چهاردوری محمد مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی ( RFIC ) دانلود
۶ مهندسی برق الکترونیک درویش غفار تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی دانلود
۷ مهندسی برق الکترونیک درویش غفار ریاضیات مهندسی پیشرفته دانلود
۸ مهندسی برق الکترونیک دوستی مسعود طراحی مدارهای الکترونیکی (فرکانس بالا) دانلود
۹ مهندسی برق الکترونیک دوستی مسعود مدارهای مجتمع یکپارچه ریز موج دانلود
۱۰ مهندسی برق الکترونیک شاهویی هیوا پردازش سیگنال های دیجیتال دانلود
۱۱ مهندسی برق الکترونیک شاهویی هیوا مایکروویو فتونیک دانلود
۱۲ مهندسی برق الکترونیک فرجی بکتاش حسن طراحی مدارهای VLSI دانلود
۱۳ مهندسی برق الکترونیک نثاری مقدم میثم ریزپردازنده پیشرفته دانلود
۱۴ مهندسی برق الکترونیک نثاری مقدم میثم شبکه های انتقال داده دانلود
۱۵ مهندسی برق قدرت سلیمانی مورچه خورتی سودابه بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت دانلود
۱۶ مهندسی برق قدرت سلیمانی مورچه خورتی سودابه تئوری بازی ها و بازار برق دانلود
۱۷ مهندسی برق قدرت فقیهی فرامرز انرژی های تجدید پذیر دانلود
۱۸ مهندسی برق قدرت فقیهی فرامرز فناوری عایق ها و فشار قوی دانلود
۱۹ مهندسی برق قدرت فقیهی فرامرز کیفیت توان دانلود
۲۰ مهندسی برق قدرت محمدنژاد شورکائی حسین مهندسی سیستم های توزیع الکتریکی دانلود
۲۱ مهندسی برق قدرت مظفری سید بابک الکترونیک قدرت ۱ دانلود
۲۲ مهندسی برق قدرت مظفری سید بابک کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت دانلود
۲۳ مهندسی برق کنترل معرفیان پور علی ابزار دقیق پیشرفته دانلود
۲۴ مهندسی برق کنترل معرفیان پور علی سیستم های کنترل دیجیتال دانلود
۲۵ مهندسی برق مخابرات پور مینا محمدعلی شبکه های مخابراتی انتقال داده پیشرفته دانلود
۲۶ مهندسی برق مخابرات پور مینا محمدعلی شبکه های مخابراتی انتقال داده پیشرفته دانلود
۲۷ مهندسی برق مخابرات حق بین افروز فرآیندهای تصادفی دانلود
۲۸ مهندسی برق مخابرات حق بین افروز مباحث پیشرفته در مهندسی برق (مخابرات بی سیم) دانلود
۲۹ مهندسی برق مخابرات خطیر درونکلائی مهدی تئوری انتشار امواج دانلود
۳۰ مهندسی برق مخابرات خطیر درونکلائی مهدی سیستم های مخابرات نوری دانلود
۳۱ مهندسی برق مخابرات رزازی فربد پردازش سیگنال های دیجیتال دانلود
۳۲ مهندسی برق مخابرات رزازی فربد پردازش گفتار دانلود
۳۳ مهندسی برق مخابرات رزازی فربد تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم دانلود
۳۴ مهندسی برق مخابرات رزازی فربد مخابرات ۲ دانلود
۳۵ مهندسی برق مخابرات صادق زاده شیخان گفشه رمضانعلی آنتن ۲ دانلود
۳۶ مهندسی برق مخابرات صادق زاده شیخان گفشه رمضانعلی اصول سیستم های رادار دانلود
۳۷ مهندسی برق مخابرات صادق زاده شیخان گفشه رمضانعلی روش های عددی در الکترومغناطیس دانلود
۳۸ مهندسی برق مخابرات صادق زاده شیخان گفشه رمضانعلی طراحی شبکه های رادیویی دانلود
۳۹ مهندسی برق مخابرات قاسمیان یزدی محمد حسن پردازش تصویر دانلود
۴۰ مهندسی برق مخابرات قلمکاری بهبد طراحی RF و مایکروویو در شبکه های مخابراتی بی سیم دانلود
۴۱ مهندسی برق مخابرات ناصر مقدسی محمد الکترومغناطیس پیشرفته دانلود
۴۲ مهندسی برق مخابرات ناصر مقدسی محمد ریاضیات عالی دانلود
۴۳ مهندسی برق مخابرات ناصر مقدسی محمد مایکروویو ۲ دانلود
۴۴ مهندسی کامپیوتر - جعفر علی جاسبی سمیه معماری کامپیوتر پیشرفته دانلود
۴۵ مهندسی کامپیوتر - حسین زاده مهدی مباحث ویژه در مهندسی کامپیوتر ( RFID ) دانلود
۴۶ مهندسی کامپیوتر - حسین زاده مهدی معماری شبکه های کامپیوتری دانلود
۴۷ مهندسی کامپیوتر - رحمانی امیر مسعود سیستم عامل پیشرفته دانلود
۴۸ مهندسی کامپیوتر - رحمانی امیر مسعود طراحی سیستم های مطمئن دانلود
۴۹ مهندسی کامپیوتر - رشادی میدیا طراحی ریزپردازنده های ویژه دانلود
۵۰ مهندسی کامپیوتر - رشادی میدیا مدلسازی سخت افزار و متدهای طراحی آن دانلود
۵۱ مهندسی کامپیوتر - رشادی میدیا معماری چند پردازنده ای ها دانلود
۵۲ مهندسی کامپیوتر - رضائی علی سیستم های توزیع شده دانلود
۵۳ مهندسی کامپیوتر - رضائی علی سیستم های توزیعی دانلود
۵۴ مهندسی کامپیوتر - رضائی علی سیستم های عامل پیشرفته دانلود
۵۵ مهندسی کامپیوتر - رضائی علی مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار (معماری نرم افزار) دانلود
۵۶ مهندسی کامپیوتر - رضائی راد بابک روش تحقیق دانلود
۵۷ مهندسی کامپیوتر - زرگری اصل فرزاد آنالیز و مدلسازی سیستم های دیجیتال دانلود
۵۸ مهندسی کامپیوتر - زرگری اصل فرزاد شبکه های کامپیوتری پیشرفته دانلود
۵۹ مهندسی کامپیوتر - زرگری اصل فرزاد طراحی مدارات پر تراکم پیشرفته دانلود
۶۰ مهندسی کامپیوتر - شاه حسینی حامد بهینه سازی دانلود
۶۱ مهندسی کامپیوتر - شاه حسینی حامد پنهان سازی اطلاعات دانلود
۶۲ مهندسی کامپیوتر - شاه حسینی حامد داده کاوی دانلود
۶۳ مهندسی کامپیوتر - شاه حسینی حامد ربات های متحرک خودگردان دانلود
۶۴ مهندسی کامپیوتر - شریفی آرش پردازش تکاملی دانلود
۶۵ مهندسی کامپیوتر - شریفی آرش روش ها و سیستم های فازی دانلود
۶۶ مهندسی کامپیوتر - شریفی آرش شبکه های عصبی دانلود
۶۷ مهندسی کامپیوتر - شریفی آرش یادگیری ماشین دانلود
۶۸ مهندسی کامپیوتر - فریور فائزه کنترل خودکار پیشرفته دانلود
۶۹ مهندسی کامپیوتر - فریور فائزه کنترل غیر خطی دانلود
۷۰ مهندسی کامپیوتر - فریور فائزه مکاترونیک ۱ دانلود
۷۱ مهندسی کامپیوتر - فریور فائزه مکاترونیک ۲ دانلود
۷۲ مهندسی کامپیوتر - کوچاری عباس بینایی کامپیوتر دانلود
۷۳ مهندسی کامپیوتر - کوچاری عباس پردازش زبان طبیعی دانلود
۷۴ مهندسی کامپیوتر - کوچاری عباس گفتار پردازی رقمی دانلود
۷۵ مهندسی کامپیوتر - میرزا رضائی میترا شناسایی آماری الگو دانلود
۷۶ مهندسی کامپیوتر - میرزا رضائی میترا شناسایی ساختاری الگو دانلود
۷۷ مهندسی کامپیوتر - هاشمی سید محسن استراتژی های تجارت الکترونیک دانلود
۷۸ مهندسی کامپیوتر - هاشمی سید محسن امنیت شبکه و نرم افزار دانلود
۷۹ مهندسی کامپیوتر - هاشمی سید محسن محاسبات ابری دانلود