روزها و ساعات حضور

 

‌‌‌‌‌‌‌آقای دکتر میدیا رشادی

مدیر محترم گروه مهندسی کامپیوتر و مکاترونیک

صفحه‌ی شخصی


آقای دکتر آرش شریفی

مدیر محترم گروه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی

صفحه‌ی شخصی


آقای دکتر فربد رزازی
مدیر محترم گروه برق - الکترونیک و مخابرات

صفحه‌ی شخصی


آقای دکتر شهرام اعتمادی‌حقیقی

مدیر محترم گروه مهندسی مکانیک

صفحه‌ی شخصی