مهندسی برق

 

 

مرتب شده بر اساس نام رشته و گرایش، نام خانوادگی و نام استاد، نام درس

ردیف رشته گرایش نام خانوادگی استاد نام استاد نام درس طرح درس
۱ مهندسی برق الکترونیک ابراهیمی بهزاد الکترونیک دیجیتال پیشرفته دانلود
۲ مهندسی برق الکترونیک ابراهیمی بهزاد مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) دانلود
۳ مهندسی برق الکترونیک ابراهیمی بهزاد مدارهای مجتمع توان پایین دانلود
۴ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات ترک زاده پویا مدارهای مجتمع خطی پیشرفته دانلود
۵ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات حق بین افروز فرایندهای تصادفی دانلود
۶ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات حق بین افروز مخابرات بی سیم دانلود
۷ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات حق بین افروز تئوری پیشرفته مخابرات دانلود
۸ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات حق بین افروز تئوری تخمین دانلود
۹ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات خطیر مهدی فیبر نوری دانلود
۱۰ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات خطیر مهدی فوتونیک دانلود
۱۱ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات خطیر مهدی فناوری تراهرتز دانلود
۱۲ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دوستی مسعود فیلترهای مجتمع دانلود
۱۳ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات قلمکاری بهبد ریاضی مهندسی پیشرفته دانلود
۱۴ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات قلمکاری بهبد طراحی مدارهای فعال ریز موج دانلود
۱۵ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات قلمکاری بهبد مخابرات ماهواره‌ای دانلود
۱۶ مهندسی برق مخابرات محبوبی بهراد فیلترهای وفقی دانلود
۱۷ مهندسی برق مخابرات محبوبی بهراد فرایندهای تصادفی دانلود
۱۸ مهندسی برق همه گرایشها محبوبی بهراد معادلات دیفرانسیل دانلود
۱۹ مهندسی برق الکترونیک درویش غفار افزاره‌های نیم رسانا دانلود
۲۰ مهندسی برق الکترونیک درویش غفار الکترونیک لیزر دانلود
۲۱ مهندسی برق الکترونیک درویش غفار تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا دانلود
۲۲ مهندسی برق همه گرایش‌ها درویش غفار ریاضیات مهندسی پیشرفته دانلود
۲۳ مهندسی برق الکترونیک و مخابرات درویش غفار سیستم‌های مخابرات نوری دانلود
۲۴ مهندسی برق الکترونیک درویش غفار مدارهای مجتمع نوری دانلود
۲۵ مهندسی برق الکترونیک افتخاریان امین اله الکترونیک کوانتومی دانلود
۲۶ مهندسی برق الکترونیک افتخاریان امین اله افرازه‌های نیم رسانا دانلود
۲۷ مهندسی برق الکترونیک نثاری مقدم میثم ریزپردازنده پیشرفته دانلود
۲۸ مهندسی برق الکترونیک نثاری مقدم میثم سیستم های چندپردازنده ای با کارایی بالا دانلود
۲۹ مهندسی برق الکترونیک نثاری مقدم میثم معماری کامپیوتر پیشرفته دانلود
۳۰ مهندسی برق الکترونیک چهاردوری محمد مدارهای مجتمع خطی (CMOS) دانلود
۳۱ مهندسی برق الکترونیک چهاردوری محمد مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) دانلود
۳۲ مهندسی برق الکترونیک چهاردوری محمد مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی دانلود
۳۳ مهندسی برق الکترونیک دوستی مسعود مباحث ویژه دانلود
۳۴ مهندسی برق الکترونیک دوستی مسعود طراحی مدارهای مجتمع مایکروویو (ریز موج) دانلود
۳۵ مهندسی برق الکترونیک پورمینا محمدعلی ارتباطات چندرسانه ای دانلود
۳۶ مهندسی برق الکترونیک پورمینا محمدعلی شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته دانلود
۳۷ مهندسی برق الکترونیک ترک زاده پویا طراحی FPGA/ASIC دانلود
۳۸ مهندسی برق الکترونیک ترک زاده پویا مدارهای مجتمع خطی (CMOS) دانلود
۳۹ مهندسی برق الکترونیک ترک زاده پویا طراحی مبدل‌های داده دانلود
۴۰ مهندسی برق مخابرات خطیر مهدی تئوری انتشار امواج دانلود
۴۱ مهندسی برق مخابرات خطیر مهدی مخابرات نوری دانلود
۴۲ مهندسی برق مخابرات رزازی فربد پردازش سیگنال‌های دیجیتال پیشرفته دانلود
۴۳ مهندسی برق مخابرات رزازی فربد شناسایی آماری الگو دانلود
۴۴ مهندسی برق مخابرات رزازی فربد مخابرات دیجیتال دانلود
۴۵ مهندسی برق قدرت سلیمانی سودابه بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت دانلود
۴۶ مهندسی برق قدرت سلیمانی سودابه تئوری جامع ماشینهای الکتریکی دانلود
۴۷ مهندسی برق قدرت سلیمانی سودابه نظریه بازی دانلود
۴۸ مهندسی برق کنترل مهدیان دهکردی نیما کنترل چندمتغیره دانلود
۴۹ مهندسی برق کنترل مهدیان دهکردی نیما کنترل غیرخطی دانلود
۵۰ مهندسی برق کنترل-قدرت مهدیان دهکردی نیما کنترل مدرن دانلود
۵۱ مهندسی برق قدرت مظفری سیدبابک دینامیک سیستمهای قدرت دانلود
۵۲ مهندسی برق قدرت مظفری سیدبابک کنترل توان راکتیو سیستمهای قدرت دانلود
۵۳ مهندسی برق قدرت محمدنژاد شورکایی حسین توزیع انرژی الکتریکی دانلود
۵۴ مهندسی برق قدرت محمدنژاد شورکایی حسین شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی دانلود
۵۵ مهندسی برق قدرت محمدنژاد شورکایی حسین قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی دانلود
۵۶ مهندسی برق کنترل معرفیان پور علی ابزاردقیق پیشرفته دانلود
۵۷ مهندسی برق کنترل معرفیان پور علی بهینه سازی محدب دانلود
۵۸ مهندسی برق کنترل معرفیان پور علی کنترل دیجیتال دانلود
۵۹ مهندسی برق قدرت خرسندی امیر الکترونیک قدرت ۱ دانلود
۶۰ مهندسی برق قدرت خرسندی امیر الکترونیک قدرت ۲ دانلود
۶۱ مهندسی برق قدرت خرسندی امیر طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت دانلود
۶۲ مهندسی برق مخابرات مقدسی محمدناصر الکترومغناطیس پیشرفته دانلود
۶۳ مهندسی برق مخابرات مقدسی محمدناصر سازگاری الکترومغناطیسی دانلود
۶۴ مهندسی برق مخابرات مقدسی محمدناصر مایکرو ویو ۲ دانلود