گروه مهندسی برق

اطلاعیه‌ها:

 

کانال اطلاع رسانی گروه الکترونیک و مخابرات
 علوم و تحقیقات تهران
در پیام‌رسان سروش

elecomm.srbiau@
https://what.sapp.ir/elecomm.srbiau